...

Het geld voor de premie wordt eind deze week door het Riziv beschikbaar gesteld van de (inter)universitaire centra. Vóór 26 december moet ze uitbetaald zijn aan de jonge artsen.De referentieperiode voor de premie, zoals u weet, is 1 september tot 30 november 2020. Wie in deze periode stage liep in een erkende stagepraktijk - met een goedgekeurd stageplan - krijgt tot maximum 985 euro bruto. Wie maar deeltijds stage liep, en/of maar voor een gedeelte van de periode zal - navenant - maar een deel van dit bedrag krijgen.Als u daarover meer informatie wil moet u zich tot de SUI vzw richten bij het ICHO, dat over de gegevens beschikt waarop de premie is berekend.Bron: website Riziv