...

Sciensano organiseert de Preventiebarometer om verschillende factoren in kaart te brengen die onze levensstijl beïnvloeden. Het onderzoek richt zich op inwoners van het Vlaams Gewest van minstens 18 jaar oud en peilt onder meer naar alcoholgebruik, cannabisgebruik, roken, beweging, eetgedrag, seksuele gezondheid, en (deelname aan) bevolkingsonderzoek naar kanker.De Vlaamse overheid gebruikt de resultaten van het onderzoek om het preventief gezondheidsbeleid bij te sturen.Recent zijn resultaten bekendgemaakt die focussen op de geestelijke gezondheid van Vlamingen.Impact op mentale gezondheidGemiddeld geven Vlamingen zichzelf een 7,3 voor 'levenstevredenheid'. Drie op de tien personen melden een slechte mentale gezondheid. Vrouwen, 18-54-jarigen, lager opgeleiden en personen die aangeven moeilijk rond te komen met hun huishoudinkomen melden vaker een slechte mentale gezondheid. Van tel voor hun mentale gezondheid vinden mensen "lichamelijk gezond zijn" (63,7%), "familie of goede vrienden hebben om problemen mee te bespreken" (56,6%) en "controle over je eigen leven hebben" (38,8%).Hulp zoekenVerder brengt de Preventiebarometer ook de hulp in kaart die personen zoeken om te praten over hun geestelijke gezondheid of om hierover informatie te vragen. De vraagstelling hierover kwam tot stand op basis van de General Help-Seeking Questionnaire (GHSQ).We zoeken het vaakst hulp bij familie, vrienden of partner (26,4%), de huisarts (24,1%) en de psycholoog (22,2%). Bijna de helft van de Vlaamse volwassenen heeft nog nooit hulp gezocht om over geestelijke gezondheid te praten. Personen die een slechte geestelijke gezondheid melden zoeken vaker hulp. Van deze groep heeft 35,1% hulp gezocht bij familie, vrienden of partner, 37,3% bij de huisarts en 34,6% bij de psycholoog.Drie op de tien personen die een slechte geestelijke gezondheid melden, hebben evenwel nog nooit hulp gezocht. In dit geval gaat het vaker om mannen en 55-plussers.