...

Een protocolakkoord over dat unieke loket verscheen begin augustus (04/08) in het Staatsblad. De ministers bevoegd voor Volksgezondheid - federaal en op het niveau van de gemeenschappen/gewesten - tekenden het akkoord dat ervoor moet zorgen dat artsen, andere zorgverleners en instellingen maar een keer hun gegevens moeten aanpassen en niet telkens apart voor iedere instantie.Twee fasenVoorlopig beperkt het akkoord zich tot twee fasen. Vanaf 1 mei volgend jaar moeten zorgverleners de persoonlijke en professionele gegevens die de overheid over hen bijhoudt, kunnen raadplegen. Vanaf 23 oktober volgend jaar moeten de zorgverleners via het unieke loket ook bepaalde gegevens kunnen aanpassen.Vanaf de tweede fase zou het bijvoorbeeld mogelijk moeten zijn de erkenning van een beroepstitel (voortaan een gemeenschapsbevoegdheid) en de aanvraag van een visum (blijft federaal) via dit unieke loket op te starten en te volgen. (*)Het voltooien van deze twee fasen zal tezamen 103.000 euro kosten. De FOD Volksgezondheid en het Riziv nemen elk de helft van het bedrag op hun rekening.(*) Vanuit de Vlaamse administratie is al gesteld dat de procedure voor de erkenning vanaf 1 januari 2016 volledig elektronisch zou verlopen.