...

"We zijn blij dat dit voor de huisartsen een goed akkoord is geworden", stelt dokter Moens. "Van de 49 miljoen euro die beschikbaar was voor opwaarderingen, is 22 miljoen naar het GMD van de huisartsen gegaan, zo een kleine helft." Ook de kinderartsen kregen een belangrijke opwaardering.Dokter Moens is over het algemeen tevreden over het akkoord, al vindt hij het spijtig dat voor prestaties uit artikel 17ter en 17quater van de nomenclatuur (medische beeldvorming door niet-radiologen) niet nog een indexering van 1% uit de brand kon worden gesleept.Marc Moens onderstreept dat het impact van het niet indexeren van honoria, soms jaren na elkaar, niet mag onderschat worden. Vooral technische prestaties lopen de laatste jaren de indexering geheel of gedeeltelijk mis. "Maar dat geld dient ook om personeel te betalen, en die lonen worden wel geïndexeerd."BVAS had vooropgesteld dat tussen een kwart en een derde uit de indexmassa mocht gaan naar nieuwe projecten of naar 'opwaarderingen'. Het is bij een kwart gebleven. Nog een reden waarom dit syndicaat tevreden is over het akkoord.Kartel heeft minder moeite met een selectieve indexering, omdat het daarin een instrument ziet om de scheeftrekkingen tussen verschillende specialismen te corrigeren. Maar in een persmededeling laakt het toch vooral het feit dat de regering de beschikbare marge voor nieuw beleid, die de partners in de gezondheidszorg met zoveel moeite bij elkaar hadden geschraapt, zonder aarzelen wegknipte, en dat het tekort op het geneesmiddelenbudget - aldus dit syndicaat - maar gedeeltelijk werd gecompenseerd.Er rest de artsen dus niets anders dan nieuw beleid uit eigen zak te betalen.