...

Circa 450 mensen zonder papieren zijn nu al bijna zestig dagen in hongerstaking op drie Brusselse locaties: de Begijnhofkerk en de VUB- en ULB-campussen. Ze eisen dat hun toestand geregulariseerd wordt. De kwestie verscheurt de federale regering. Sinds enkele dagen is de toestand nog fel verslechterd. Circa 300 hongerstakers zijn ook nog in dorststaking gegaan. Sommigen naaiden hun lippen aan elkaar of bedekten ze met tape.Dokters van de Wereld benadrukt dat de toestand van de hongerstakers medisch gezien uiterst verontrustend is. "Hun situatie is van dien aard dat de dood elk moment kan intreden." Volgens dokter Michel Roland, voormalig voorzitter van Médecins du Monde bestaat er weinig wetenschappelijke literatuur over een 'totale staking'. "Wel weten we dat het over een paar dagen overleven gaat. De bloedsomloop vermindert, de hartslag neemt zeer snel toe, de bloeddruk daalt en de ademhalingsfrequentie neemt toe. Daardoor neemt ook het waterverlies nog verder toe. Dit alles accentueert de neurologische problemen en vooral de prerenale insufficiëntie die reeds was begonnen door de hongerstaking. De hierdoor ontstane ionische stoornissen leiden onder meer tot hartfalen", legt dokter Roland uit.Dit alles ent zich bovendien op een bijzonder slechte psychische en psychologische toestand van de hongerstakers. Dokters van de Wereld roept staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) dan ook op om dringend een uitweg te vinden uit deze crisis. "Niet omdat wij het initiatief steunen of omdat wij de honger- en dorststakers steunen," zo luidt het, "maar om de gezondheidsrisico's en de schade zoveel mogelijk te beperken. Het is onze fundamentele plicht elk mensenleven te beschermen, ook in omstandigheden waarin mensen hun lichaam in gevaar brengen om gehoord te worden. We moeten deze mensen er dringend van overtuigen dat ze een einde maken aan deze staking. De medische gevolgen zullen hoe dan ook zeer ernstig zijn," aldus nog Dokters van de Wereld.