...

De Raad voor Psychosociaal Dementie-onderzoek is een initiatief van de Koning Boudewijnstichting, Stichting Alzheimer Onderzoek - stopalzheimer, Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, Alzheimer Belgique en Baluchon Alzheimer.Joost Martens, directeur van Stichting Alzheimer Onderzoek - stopalzheimer, legt uit waarom psychosociaal dementie-onderzoek nodig is: "Sinds 1995 steunden wij fundamenteel en klinisch Belgisch wetenschappelijk onderzoek met ruim 28 miljoen euro, wat medicijnen om dementie te vertragen en zelfs te voorkomen steeds dichterbij heeft gebracht. Maar dit komt te laat voor de patiënten nu en in de nabije toekomst." "Door de vergrijzing neemt het aantal mensen met dementie de komende 10 jaar met 20% toe en komt de zorg voor deze kwetsbare mensen in gevaar. Het is dus zeer belangrijk om de zorg voor mensen met dementie te optimaliseren en ze menswaardige hulp op maat te bieden en daar is psychosociaal dementie-onderzoek voor nodig."KennisagendaHet Expertisecentrum Dementie Vlaanderen stelde een kennisagenda op met bijna 100 onderzoeksvragen. De Raad selecteerde daar de tien meest urgente uit, zoals 'hoe kunnen we op lange termijn de beschikbare zorg evenredig laten evolueren met de verwachte zorgvraag?'Op 7 november lanceert de Raad een oproep naar universiteiten en hogescholen. "Zeer belangrijk is dat de onderzoeken praktijkkennis opleveren, zodat we direct de zorg voor mensen met dementie kunnen verbeteren. Het Expertisecentrum zal vervolgens inzetten op opleiding en informatie", zegt Jurn Verschraegen, directeur van Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.Het is de Raad die de onderzoeksvoorstellen beoordeelt.