...

Delegeren is OK, zegt de BVAS. Maar dan wel aan medewerkers waarmee de arts contractueel samenwerkt, die voor de opdracht die ze krijgen een specifieke opleiding hebben gevolgd, en op wie de arts toezicht kan houden.Het grootste artsensyndicaat waarschuwt tegen aanpassingen die op til zijn in de wet op de uitvoering van geneeskundeberoepen - dat is de WUG, ook bekend als het KB78. Die aanpassingen betreffen drie artikelen die de delegatie beregelen. Het gevolg zou kunnen zijn dat de patiënt "geen garantie heeft op medische zorg voor al zijn gezondheidsproblemen", aldus de BVAS.Wanneer gezondheidszorgbeoefenaars die geen arts zijn de bevoegdheid zouden krijgen om op een ongecontroleerde manier de zorg over te nemen, bestaat het gevaar voor een niet-adequate diagnostische en therapeutische aanpak die de behandeling door een arts zou vertragen."Het is niet raadzaam een soort van 'preview' te creëren die recht zou geven om te beslissen of een patiënt al dan niet naar een huisarts of een arts-specialist wordt doorverwezen wanneer hij of zij een medisch probleem heeft", zo luidt het in de mededeling.De BVAS stelt vast dat het totnogtoe de enige beroepsorganisatie is die zich tegen deze geplande aanpassingen van de WUG heeft verzet. Dit artsensyndicaat pleit ervoor "waakzaam te zijn voor de standpunten die andere artsenverenigingen met betrekking tot deze wet verdedigen". Uit de enquête die de BVAS onlangs uitvoerde blijkt ook dat het standpunt aansluit bij wat een meerderheid van artsen daarover denkt.