...

Normaal had u uw aanvraag al voor eind juni moeten indienen. Maar artsen kregen dit jaar twee maanden uitstel, tot eind augustus. De deadline loopt dus eind deze week af.Het uitstel kwam er naar verluidt omdat het Riziv vertraging had opgelopen met het versturen van de aanvraagformulieren.Het sociaal statuut bedraagt voor dit jaar 4.941,34 euro. Wanneer u gedeeltelijk bent toegetreden tot het akkoord, of u volledig bent toegetreden maar niet het bedrag van de 'activiteitsdrempel' behaalde, hebt u recht op 2.330,95 euro.In het laatste geval moet u wel minstens de 'verlaagde drempelactiviteit' voor uw specialisme hebben behaald - dat is de helft van het bedrag.Op de website van het Riziv vindt u alle details. U vindt er ook een pdf van het aanvraagformulier als u het papieren document zou hebbben verloren. Tevens vindt u er het formulier om een 'assimilatieprocedure' aan te vragen - voor klinische activiteit die bij het door het Riziv terugbetaalde zorg hoort maar die niet in uw activiteitsdrempel is verrekend. En het formulier voor 'neutralisatie' van perioden van inactiviteit (ziekten, zwangerschap, vaderschapsverlof).