Vanaf dit najaar krijgen volwassen van 18 tot en met 64 jaar met vaak voorkomende psychische aandoeningen tot maximum acht consultaties bij een erkende klinisch psycholoog of orthopedagoog terugbetaald. Het zou jaarlijks gaan om zo'n 120.000 patiënten.

Minister De Block: "Kinderen, jongeren, volwassen, 65-plussers: iedereen heeft recht op laagdrempelige, toegankelijke psychologische zorg. Als we de terugbetaling meteen voor al deze groepen wilden regelen, kwamen we met het huidige budget op minder dan één sessie per patiënt. Dat is te weinig om een verschil te maken. We hebben daarom gekozen om de terugbetaling eerst uit te werken voor volwassenen met een 'common mental disorder'. Het zorgaanbod voor deze groep is de voorbije jaren goed uitgebouwd, waardoor we hen op korte termijn kunnen helpen. De volgende stap is om extra middelen te vinden om de terugbetaling uit te breiden naar ouderen, kinderen en jongeren."

In tussentijd is het aan alle betrokkenen om het zorgaanbod voor deze groepen verder uit te breiden en te organiseren, luidt het.

Vanaf dit najaar krijgen volwassen van 18 tot en met 64 jaar met vaak voorkomende psychische aandoeningen tot maximum acht consultaties bij een erkende klinisch psycholoog of orthopedagoog terugbetaald. Het zou jaarlijks gaan om zo'n 120.000 patiënten.Minister De Block: "Kinderen, jongeren, volwassen, 65-plussers: iedereen heeft recht op laagdrempelige, toegankelijke psychologische zorg. Als we de terugbetaling meteen voor al deze groepen wilden regelen, kwamen we met het huidige budget op minder dan één sessie per patiënt. Dat is te weinig om een verschil te maken. We hebben daarom gekozen om de terugbetaling eerst uit te werken voor volwassenen met een 'common mental disorder'. Het zorgaanbod voor deze groep is de voorbije jaren goed uitgebouwd, waardoor we hen op korte termijn kunnen helpen. De volgende stap is om extra middelen te vinden om de terugbetaling uit te breiden naar ouderen, kinderen en jongeren." In tussentijd is het aan alle betrokkenen om het zorgaanbod voor deze groepen verder uit te breiden en te organiseren, luidt het.