...

Verschillende Franstalige politici uitten kritiek in de Franstalige kranten op de federale minister van Volksgezondheid omdat ze geneeskundestudenten aan het eind van de studies de toegang zou ontzeggen tot de beroepsopleiding.De Open VLD-minister zou ook geen oog hebben voor het tekort aan artsen dat in Franstalig België is ontstaan - vooral dan het gebrek aan nieuwe huisartsen.Koninklijk BesluitHet thema dook op nadat in de Kamercommissie Volksgezondheid dinsdag bij de bespreking van de beleidsnota voor 2019 was gebleken dat de minister een KB over het contingenteringsattest aan het voorbereiden is.In de plenaire vergadering van de Kamer donderdag werd de minister dan door Catherine Fonck (cdH) en Daniel Senesael (PS) aan de tand gevoeld.Maggie De Block wees erop dat het KB alleen maar de uitvoering is van de wet die al op 22 maart van dit jaar door de Kamer is aangenomen. Die wet maakt een veiligheidsgrendel mogelijk, die het respecteren van de quota door de Gemeenschappen moet afdwingen.De minister begrijpt niet dat het KB nu voor sommige partijen als een verrassing zou komen."Wij moeten die discussie nu voeren. Wij moeten niet tot 2024 of 2025 wachten om dan opnieuw met de rug tegen de muur te staan en een hele cohorte studenten te zien afstuderen die niet aan de slag kunnen met een RIZIV-nummer. Er is duidelijk gezegd dat de federale quota in de toekomst wel gerespecteerd moeten worden, door alle partijené", aldus De Block in de Kamer.ArtsentekortDe Block wees erop dat zij juist maatregelen had genomen om ervoor te zorgen dat het overtal van Franstalige geneeskundestudenten dat nu de studies volgt, op het eind van hun opleiding niet met lege handen zou staan.Ze voerde aan dat de Franstalige Gemeenschap meer dan 20 jaar lang de federale quota had genegeerd. Dat Wallonië ervoor had gekozen "minder huisartsen dan specialisten op te leiden", met het gevolg dat er een overvloed is van sommige specialisten. "Het gaat om mensen die twaalf jaar gestudeerd hebben en nauwelijks hun boterham kunnen verdienen", aldus De Block.De berichten over het tekort van artsen in Wallonië moeten volgens haar dan ook genuanceerd worden.Sneller optreden?De minister kreeg in de Kamer steun van haar partijgenoot Dirk Janssens en van NV-A-Kamerlid Valerie Van Peel. Maar Van Peel had wel een punt van kritiek, omdat in de beleidsnota van de minister zou staan dat de attest pas zou gelden voor studenten die volgend jaar met de geneeskundestudies beginnen.De NV-A-fractie zou haar daar niet volgen. Ze wil dat de maatregel al zal gelden voor studenten die dit jaar de geneeskundestudies aangevangen zijn.De onderwijsminister van de Franstalige Gemeenschap, de PS'er Jean-Claude Marcourt, voerde dit jaar eindelijk een toelatingsexamen in. Maar toch konden er aan de Franstalige universiteiten veel meer studenten met het eerste jaar geneeskunde beginnen dan dat er door de contingentering zullen kunnen doorstromen naar de beroepsopleiding.Dat is duidelijk een brug te ver in de ogen van Van Peel: "De regels waren zeer duidelijk voor de heer Marcourt."