...

Samen met marktonderzoekbureau Ipsos schetst wetenschappelijke uitgeverij Elsevier Health een beeld van de 'clinicus van de toekomst'. Daartoe interviewden ze 23 'topclinici', bevroegen ze 2.838 artsen en verpleegkundigen wereldwijd (111 landen waaronder België) en hielden ze rondetafelgesprekken met opinieleiders en studenten uit de VS, het VK en China. Het lijvige rapport bekijkt toekomstige artsen en verpleegkundigen vanuit vijf verschillende invalshoeken. Over tien jaar tijd... Conclusie: de zorgverlener van de toekomst werkt samen met zijn patiënten en is bedreven in het gebruik van medische data en klinische inzichten, hij trekt ook meer tijd uit om bij te blijven met recente technologische ontwikkelingen. Hij communiceert op verschillende manieren met patiënten, van korte online 'check-ins' tot persoonlijke consulten bij patiënten thuis. Patiënten hebben veel meer controle over hun eigen medisch dossier en gezondheidsgegevens. Conclusie: preventie zal een belangrijk onderdeel zijn van het takenpakket van de zorgverlener van de toekomst, die mensen helpt hun eigen mentale en fysieke gezondheid te beheren voordat ze ziek worden, onder meer door regelmatige check-ups. In de geneeskundeopleiding zal er meer aandacht zijn voor leiderschap, financieel beheer en datawetenschap. Artsen worden financieel gestimuleerd om waardegedreven zorg te verlenen eerder dan ziektes te behandelen, waardoor kosten minder een rol spelen bij (medische) beslissingen. Conclusie: de zorgverlener van de toekomst werkt in een zorgsysteem dat afhankelijk is van digitale technologie én voor een positieve transformatie heeft gezorgd. Alle nodige gegevens zijn binnen handbereik, en met behulp van AI kunnen artsen in een handomdraai de meest relevante informatie oproepen. Keerzijde is dat ze moeten bijblijven met de snel veranderende technologie, empathie kunnen blijven tonen in een sterk gedigitaliseerde omgeving blijft een prioriteit. Conclusie: de zorgverlener van de toekomst zal deel uitmaken van een 'rechtvaardiger' gezondheidszorgsysteem, zodat iedereen een lang en gezond leven kan leiden. Artsen en verpleegkundigen werken in 'traditionele' instellingen, komen bij patiënten thuis en in sociale wijken, waardoor ze ook kwetsbare bevolkingsgroepen bereiken. Ze verzamelen zowel medische gegevens als informatie over de sociaal-economische status van patiënten, zodat ze noden kunnen identificeren zoals monitoringtools, digitale toegang, huisvesting en financiële toestand - alles met het oog op het verbeteren van de gezondheid. Ook op de werkvloer is gelijkheid belangrijk. Conclusie: de wereldwijde tekorten aan artsen hebben een impact op de beschikbare tijd, de werklast en -druk zijn hoog. Desalniettemin verwachten zorgverleners dat ze hun beroep mooi, dynamisch en boeiend zullen blijven vinden. De verwachting is ook dat als de werkdruk te hoog is, digitale technologieën soelaas zullen bieden, en dat men steun bij elkaar zal vinden.