...

En er zijn nog veel meer onbekende factoren, stelt dokter Marcel Van der Auwera, diensthoofd dringende hulpverlening bij de FOD Volksgezondheid. Zo weten we voorlopig niet hoeveel oorlogsslachtoffers op ons land afkomen. "Evenmin kennen we het type patiënt. Gaat het over gekwetsten dan wel over bijvoorbeeld kankerpatiënten van wie de behandeling stopte? Dat is koffiedik kijken." Momenteel (afgelopen maandag, nvdr) liggen er twee Oekraïense vluchtelingen met een aandoening in een Belgisch ziekenhuis. En dan nog. Het gaat niet om gekwetste soldaten. Ons land stelt nu 150 ziekenhuisbedden ter beschikking van de Europese Unie. "Dat is veel en niet veel", dixit Van der Auwera. "Het gaat over 15 high care brandunits, vooral maar niet uitsluitend in het Militair Hospitaal Koningin Astrid in Neder-over-Heembeek, over 15 IZ-bedden in om het even in welk ziekenhuis en over 120 gewone bedden. Deze laatsten zijn evenwichtig gespreid, à rato van 1 à 1,5 patiënt per ziekenhuis." Met het oog op een evenwichtige verdeling, contacteert de administratie, zodra ze vragen krijgt, de ziekenhuizen en de Raad van Universitaire ziekenhuizen. "Hoewel", zo voegt de topambtenaar eraan toe, "het is wellicht beter om aan cohortering te doen. Een cohorte brandwondenpatiënten leggen we dan in het Militair Hospitaal en overige slachtoffers eveneens in een beperkt aantal ziekenhuizen. Qua schaalgrootte en het gebruik van tolken bijvoorbeeld is dat een voordeel. Maar zouden we 120 dialysepatiënten binnenkrijgen, dan zullen we ze toch moeten verdelen. De opvang is met andere woorden maatwerk." Lees verder: Noodplanning bereidt voor op het onbekende en Twee jaar pandemie, een bilan.