...

De Bvas beroept er zich op dat het dank zij deze actie is dat minister Vandenbroucke een debat zal aangaan over wat een ereloonsupplement precies is en over welk deel van de patiënten echt financieel kwetsbaar is."Om dat debat mogelijk te maken was het nodig om de procedure tot opzegging van het akkoord te starten", stelt het syndicaat."De uitkomst van het gesprek tussen minister Vandenbroucke en BVAS heeft duidelijk gemaakt dat we het akkoord alsnog opzeggen als volgende stap in beraad kunnen houden."De persmededeling geeft aan wat het syndicaat in het overleg met de minister uit de brand wil slepen."Kunnen gedeconventioneerde artsen ermee leven dat ze in de ambulante zorg voor alle Omnio-patiënten conventietarieven moeten aanrekenen? Nee, het gaat maar liefst om 17% a 18% van de bevolking."Volgens de Bvas zijn lang niet alle mensen met een recht op een verhoogde tegemoetkoming financieel kwetsbaar. "Als BVAS erin slaagt om door overleg met de minister en de ziekenfondsen tot een meer sluitende definitie van 'financieel zwakke patiënt' te komen, en als dan blijkt dat bijvoorbeeld maar 5% van de patiënten legitiem onder dat etiket vallen, dan is de missie van BVAS geslaagd."Daarnaast is het ook nodig de definitie van ereloonsupplementen scherp te stellen. Sommige zogenaamde ereloonsupplementen zou je beter ziekenhuissupplementen kunnen noemen omdat het gaat om bedragen die de ziekenhuizen aan artsen opleggen.Andere supplementen zouden beter 'werkingssupplementen' of 'innovatiesupplementen' heten."Overheid en ziekenfondsen maken er bewust een zootje van om toch maar hun welbekende riedeltje te kunnen afsteken dat alle artsen geldwolven zijn.""De discussie gaat over de grondbeginselen van ons huidige model van geneeskunde: de notie van conventie en deconventie die inherent deel uitmaakt van het akkoordenstelsel."