...

De GGC komt met Franstalig en Nederlandstalig promotiemateriaal om de diensten van de huisarts bij de Brusselse bevolking kenbaar te maken.Brussel loopt achter op de andere gewesten wat bijvoorbeeld het aantal patiënten met een Globaal Medisch Dossier betreft. In Brussel heeft zo'n 64% van de bewoners een GMD, volgens de cijfers van het IMA voor 2020.Brussel loopt achterop in vergelijking met Vlaanderen (85%) en Wallonië (76%). Ook in Brussel is er evenwel wel degelijk vooruitgang: in 2016 had nog net niet de helft van de Brusselaars (49%) een GMD.Er zijn ook wel grote verschillen tussen de wijken en gemeenten in Brussel. In Sint-Jans-Molenbeek heeft bijvoorbeeld 73% van de inwoners al een GMD, terwijl dat in Elsene maar 51% is.In Elsene wonen bijvoorbeeld meer expats, die hier in België geen huisarts hebben. Maar voor veel andere Brusselaars gelden er ook culturele barrières. Ze beheersen noch het Frans, noch het Nederlands goed. Ze kennen het Belgische gezondheidssysteem en met name de huisarts niet zo goed. Ze gaan met hun problemen naar de spoed of stappen rechtstreeks naar een specialist.Een huisarts hebben is beter voor uw gezondheid én voor uw portemonnee, legt dokter Els Van Hooste (Medikuregem) in een Nederlandstalige promotiefilmpje uit. Er zijn er een drietal beschikbaar - de koppelingen vindt u terug op de website van de GGC. Er is ook een affiche beschikbaar - in het Nederlands en in het Frans.De GCC beheert Brusselse bicommunautaire instellingen. Ze werkt ook samen met de Franse en de Vlaamse Gemeenschap in Brussel.