In Het Laatste Nieuws van 2 augustus verscheen het artikel "Nog geen witte rook voor verwarmde tabak" waarin tabaksfabrikant Philip Morris International ons beleid voor verhitte tabaksproducten aanklaagt. PMI hoopt op soepele regels voor verhitte tabak en hekelt de politieke tegenkanting in ons land. "Philip Morris stuit op politieke weerstand in België" staat als kop boven het artikel.

Recent gaf ik in een opiniestuk op Knack.be duiding bij de strategie van PMI.

Enerzijds blijft voor hen de verkoop van klassieke sigaretten belangrijk en blijft PMI daarop inzetten. Anderzijds is het zo dat PMI in andere landen, waar de verhitte tabak reeds verkocht wordt, veel meer winst kan halen uit deze nieuwe producten. Dit komt omdat op verhitte tabak niet dezelfde hoge taksen worden geheven als op sigaretten, terwijl aan de klant voor de verhitte tabakssticks wel dezelfde hoge prijs wordt aangerekend. Een zeer winstgevend zaakje dus.

PMI stuit in ons land op politieke weerstand. Als dit betekent dat onze bevoegde ministers niet plooien voor de lobbyisten van het tabaksbedrijf, dan kunnen we dat als Stichting tegen Kanker alleen maar toejuichen.

Dat kabinetten en administraties kritisch kijken naar deze nieuwe tabaksproducten wordt breed ondersteund door organisaties actief op vlak van tabakspreventie en rookstopbegeleiding. Zelfs de Hoge Gezondheidsraad die in 2020 een advies uitbracht over verhitte tabaksproducten onderschrijft de huidige politiek in ons land.

In dat advies staat letterlijk: "Heated tobacco products lijken een gunstiger toxiciteitsprofiel te hebben dan hun klassieke tegenhangers. Toch mogen ze niet als risicoloos worden beschouwd. Gelet op de onzekerheden over de toxische effecten op korte en op lange termijn van heated tobacco products, de toxische effecten van dubbel gebruik (klassieke sigaret en heated tobacco products) en gelet op het bestaan van erkende rookstopmiddelen (nicotinevervangers, enz.) is de HGR van mening dat hun gebruik niet mag worden aangemoedigd door maatregelen die ze aantrekkelijker maken dan klassieke tabaksproducten, zoals een gunstigere fiscale behandeling, het toegankelijker maken van de producten voor hun potentiële gebruikers of tolerantie op het vlak van reclame. Bijgevolg dient de huidige regelgeving voor sigaretten te worden toegepast voor deze heated tobacco products."

Er is dus zeker ook weerstand vanuit de hoek van artsen, experten en wetenschappers tegen het vieren van de teugels voor de verhitte tabak.

In Het Laatste Nieuws van 2 augustus verscheen het artikel "Nog geen witte rook voor verwarmde tabak" waarin tabaksfabrikant Philip Morris International ons beleid voor verhitte tabaksproducten aanklaagt. PMI hoopt op soepele regels voor verhitte tabak en hekelt de politieke tegenkanting in ons land. "Philip Morris stuit op politieke weerstand in België" staat als kop boven het artikel.Recent gaf ik in een opiniestuk op Knack.be duiding bij de strategie van PMI. Enerzijds blijft voor hen de verkoop van klassieke sigaretten belangrijk en blijft PMI daarop inzetten. Anderzijds is het zo dat PMI in andere landen, waar de verhitte tabak reeds verkocht wordt, veel meer winst kan halen uit deze nieuwe producten. Dit komt omdat op verhitte tabak niet dezelfde hoge taksen worden geheven als op sigaretten, terwijl aan de klant voor de verhitte tabakssticks wel dezelfde hoge prijs wordt aangerekend. Een zeer winstgevend zaakje dus.PMI stuit in ons land op politieke weerstand. Als dit betekent dat onze bevoegde ministers niet plooien voor de lobbyisten van het tabaksbedrijf, dan kunnen we dat als Stichting tegen Kanker alleen maar toejuichen. Dat kabinetten en administraties kritisch kijken naar deze nieuwe tabaksproducten wordt breed ondersteund door organisaties actief op vlak van tabakspreventie en rookstopbegeleiding. Zelfs de Hoge Gezondheidsraad die in 2020 een advies uitbracht over verhitte tabaksproducten onderschrijft de huidige politiek in ons land. In dat advies staat letterlijk: "Heated tobacco products lijken een gunstiger toxiciteitsprofiel te hebben dan hun klassieke tegenhangers. Toch mogen ze niet als risicoloos worden beschouwd. Gelet op de onzekerheden over de toxische effecten op korte en op lange termijn van heated tobacco products, de toxische effecten van dubbel gebruik (klassieke sigaret en heated tobacco products) en gelet op het bestaan van erkende rookstopmiddelen (nicotinevervangers, enz.) is de HGR van mening dat hun gebruik niet mag worden aangemoedigd door maatregelen die ze aantrekkelijker maken dan klassieke tabaksproducten, zoals een gunstigere fiscale behandeling, het toegankelijker maken van de producten voor hun potentiële gebruikers of tolerantie op het vlak van reclame. Bijgevolg dient de huidige regelgeving voor sigaretten te worden toegepast voor deze heated tobacco products." Er is dus zeker ook weerstand vanuit de hoek van artsen, experten en wetenschappers tegen het vieren van de teugels voor de verhitte tabak.