...

In het onderzoek van de CvKO dat in de European Journal of Public Health verscheen, werden 4.798 vrouwen uitgenodigd voor een screeningsmammografie - als onderdeel van het Vlaams bevolkingsonderzoek. De helft kreeg een brief (met een voorschrift) om zelf een afspraak te maken voor de mammografie. De andere helft kreeg een uitnodiging voor een geplande afspraak.De laatste groep kon de afspraak laten verplaatsen of annuleren. Maar in ieder geval bleek dat de laatste groep tweemaal vaker op de uitnodiging inging dan de eerste.De vrouwen in het onderzoek vielen nog uiteen in drie groepen. De eerste groep waren vrouwen die werden uitgenodigd naar een mammobiel en die op eerdere uitnodigingen voor het bevolkingsonderzoek borstkanker nog nooit waren ingegaan. De tweede groep waren ook vrouwen die eerdere uitnodigingen steeds in de wind hadden geslagen, en nu werden uitgenodigd naar een eenheid voor mammografie. De derde groep werd tevens uitgenodigd naar een eenheid mammografie en ging al op eerdere uitnodigingen in, maar onregelmatig.Elk van de drie groepen werden volgens willekeur dan nog verder ingedeeld: een aantal dat een uitnodiging kreeg voor een vaste afspraak, en een aantal dat gevraagd werd zelf een afspraak te maken.De groep die werd uitgenodigd naar de mammobiel ging 2,3 keer vaker in op de uitnodiging als die een geplande afspraak betrof. De twee andere groepen die werden uitgenodigd naar een eenheid mammografie, of ze nu eerder al ooit hadden deelgenomen of niet, gingen telkens 1,8 keer vaker in op een uitnodiging mét afspraak dan op een open uitnodiging. Het verschil tussen de mammobielgroep en de twee andere was overigens statistisch niet significant. Maar het is duidelijk: de beste strategie voor het bevolkingsonderzoek borstanker is om de doelgroep uit te nodigen voor een geplande afspraak. Vrouwen die al een open uitnodiging hadden ontvangen voor het bevolkingsonderzoek en daar niet op waren ingegaan, kregen vooralsnog een uitnodiging met geplande afspraak.