...

De Universiteit Hasselt (onderzoeksafdelingen Biomed en Imo*) is samen met het Ziekenhuis Oost-Limburg en het UZ Leuven een nieuwe bloedtest op het spoor waarmee borstkanker vroegtijdig en onafhankelijk van de leeftijd vastgesteld zou kunnen worden.Door technische expertise (Imo), biomedische expertise in biomerkeronderzoek (Biomed) en oncologische ervaring (ZOL en UZ Leuven) te combineren, hoopten de onderzoekers een manier te vinden om borstkanker te detecteren in een simpel bloedstaaltje.NMR-spectroscopieEén van de onderzoekers, dr. Kurt Baeten van de Universiteit Hasselt, geeft meer uitleg: "We verzamelden bloedstalen van meer dan 400 vrouwen, jong en oud, en onderzochten die door middel van NMR-spectroscopie. (Met die techniek krijg je in een paar minuten tijd een geheel beeld van de concentraties van talloze stoffen in het bloed.) Daarbij stelden we vast dat bij personen met borstkanker verschillende stoffen in verhoogde of verlaagde mate aanwezig zijn en dat op basis van die veranderingen vroegtijdig bepaald kan worden of iemand borstkanker heeft."Op basis van de huidige testresultaten zou men aan de hand van de zeven minuten durende bloedtest met 91% zekerheid kunnen aantonen of iemand borstkanker heeft of niet. Verdere nationale en internationale validatie is natuurlijk vereist. Maar daarvoor kan alvast gerekend worden op belangrijke financiële steun van de FFMI (Fondation Fournier-Majoie pour l'Innovation), die dr. Baeten vorige week vrijdag als laureaat erkende.Prijs vs. efficiëntieDe nieuwe bloedtest zou een hele stap vooruit betekenen in de strijd tegen borstkanker. Dankzij tweejaarlijkse mammografieën bij vrouwen ouder dan vijftig jaar wordt de ziekte steeds vaker in een vroeger stadium vastgesteld. Maar die screeningsmethode is ondoeltreffend voor vrouwen jonger dan vijftig en voor vrouwen met borstimplantaten. Een probleem waar de bloedtest een antwoord op kan bieden.De Tijd meldt dat aan de methode een prijskaartje van 360 euro moet vasthangen, tegenover plusminus 60 euro voor de klassieke mammografie. De Nederlandse marketeer Teun Grooters, die samen met Baeten het bedrijf Medicaspec oprichtte om de bloedtest op de Europese markt te brengen, vindt dat die meerkost te verantwoorden is "aangezien de test efficiënter, gebruiksvriendelijk en risicovrij is". InvesteringenBaeten haalt nog andere verklaringen voor de hogere prijs aan: "Er wordt geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling voor bevolkingsonderzoek en detectie van andere kankersoorten, er moet een distributienetwerk komen om de stalen kwaliteitsvol in het gespecialiseerde labo in Hasselt te krijgen én er is nood aan analyseapparatuur." De eerste resultaten van de valideringstesten worden binnen veertien maanden verwacht.