...

Op pagina 28 van de eerste 'Artsenkrant nouveau' las u misschien over de gevolgen die de programmawet mogelijk zal hebben voor zelfstandigen die na hun 65ste willen bijverdienen. Een attente lezer maakte ons er evenwel attent op we enkele cijfers door elkaar haalden. Zelfstandigen van 65 jaar of ouder die bovenop hun pensioen nog wat willen bijverdienen, moeten momenteel rekening houden met de volgende maxima om dat pensioen niet (deels) te verliezen: 17.149,19 euro per jaar indien ze géén kinderen ten laste hebben, 20.859,97 euro per jaar indien dat wél het geval is. En niet omgekeerd, zoals wij verkeerdelijk meldden.Hartelijk dank voor deze correctie!