Drie soorten sondes worden terugbetaald: droge sondes, sondes met geïntegreerd glijmiddel en sondes met geïntegreerd glijmiddel en één of meerdere andere bijkomende functies.

In ons land maken zo'n 2.900 patiënten gebruik van deze techniek om hun blaas regelmatig te ledigen door de introductie van een sonde in de plasbuis.

"Sondes voor autosondage zijn erg duur. Deze patiënten krijgen dus met een aanzienlijke meerkost te maken als ze bijkomende sondes moeten kopen, terwijl de techniek hun levenskwaliteit nochtans duidelijk verbetert. We hebben daarom samen met het Riziv een nieuwe regelgeving uitgewerkt die beter tegemoetkomt aan de behoeften van deze patiënten", zegt minister Maggie De Block.

In de nieuwe regeling worden dagelijks tot vijf of acht sondes terugbetaald, afhankelijk van het soort aandoening.

Op de website van het Riziv staan meer details over de nieuwe terugbetalingsvoorwaarden.

Drie soorten sondes worden terugbetaald: droge sondes, sondes met geïntegreerd glijmiddel en sondes met geïntegreerd glijmiddel en één of meerdere andere bijkomende functies. In ons land maken zo'n 2.900 patiënten gebruik van deze techniek om hun blaas regelmatig te ledigen door de introductie van een sonde in de plasbuis."Sondes voor autosondage zijn erg duur. Deze patiënten krijgen dus met een aanzienlijke meerkost te maken als ze bijkomende sondes moeten kopen, terwijl de techniek hun levenskwaliteit nochtans duidelijk verbetert. We hebben daarom samen met het Riziv een nieuwe regelgeving uitgewerkt die beter tegemoetkomt aan de behoeften van deze patiënten", zegt minister Maggie De Block.In de nieuwe regeling worden dagelijks tot vijf of acht sondes terugbetaald, afhankelijk van het soort aandoening.Op de website van het Riziv staan meer details over de nieuwe terugbetalingsvoorwaarden.