Veel ziekenhuizen hebben hun extern kwaliteitslabel ondertussen ook gehaald. Enkele zijn nog in afwachting van het eerste bezoek door een auditteam van NIAZ of JCI. Hoofdartsen geven aan dat, ondanks de grote inspanningen die het van de teams vraagt, de resultaten opzienbarend zijn.

Externe kwaliteitsaudits hebben iets in gang gezet in Vlaanderen. Een ander succesverhaal is het Vlaamse indicatorenproject VIP² Algemene Ziekenhuizen. Niet alleen neemt bijna de hele sector deel aan de registratie van de indicatoren, maar bovendien wordt er transparantie van de resultaten gegeven op een speciaal hiervoor ontwikkelde website van de overheid (www.zorgkwaliteit.be).

Incentive

Wat zeker bewonderenswaardig is: die stappen werden gezet zonder dat de overheid hiervoor extra middelen vrijmaakte. De kwaliteitstrajecten hebben de ziekenhuizen handenvol geld gekost. Hier en wordt openlijk de vraag gesteld of de winst aan kwaliteit opweegt tegen de mensen en middelen die hiervoor moeten worden ingezet. Maar ondertussen is het wel gebeurd. Bovendien zijn heel wat ziekenhuizen bereid om verder te investeren in kwaliteitsverbetering.

Minister Maggie De Block komt nu met een nieuw initiatief dat in de loop van 2018 zijn beslag zal krijgen: Pay for Quality (P4Q). Het is een systeem waarbij een bepaald bedrag in het Budget Financiële Middelen gebruikt zal worden om het streven naar objectiveerbare kwaliteit in de ziekenhuizen in België te ondersteunen.

We moeten een systeem installeren dat echt tegemoetkomt aan de systematische uitbouw van een transparant en efficiënt kwaliteitsbeleid .

Een eerste stap naar een verder doorgedreven ondersteuning van dit kwaliteitsdenken, waarvoor hopelijk de nodige incentives zullen voorzien worden. Zeg maar: een groter budget.

Begin

Je kan heel wat bedenkingen formuleren bij het voorstel dat ter tafel ligt: het budget is wel heel klein (6 miljoen euro voor 100 ziekenhuizen), de gekozen indicatoren zijn voor discussie vatbaar, de verdeelsleutel voor het beschikbare bedrag is niet optimaal om kwaliteit echt te ondersteunen.... Maar het is een eerste stap.

Het incorporeren van kwaliteit in de financiering lijkt logisch in de hervorming van de ziekenhuisfinanciering. Maar het mag gerust een groter bedrag zijn, de gedane inspanningen mogen zwaarder gewaardeerd worden, de keuze van de indicatoren moet een duidelijke incentive zijn naar gewenste kwaliteitsobjectieven...0

En bovenal moeten we een systeem installeren dat echt tegemoetkomt aan de systematische uitbouw van een transparant en efficiënt kwaliteitsbeleid in al zijn caleidoscopische dimensies.

Veel ziekenhuizen hebben hun extern kwaliteitslabel ondertussen ook gehaald. Enkele zijn nog in afwachting van het eerste bezoek door een auditteam van NIAZ of JCI. Hoofdartsen geven aan dat, ondanks de grote inspanningen die het van de teams vraagt, de resultaten opzienbarend zijn. Externe kwaliteitsaudits hebben iets in gang gezet in Vlaanderen. Een ander succesverhaal is het Vlaamse indicatorenproject VIP² Algemene Ziekenhuizen. Niet alleen neemt bijna de hele sector deel aan de registratie van de indicatoren, maar bovendien wordt er transparantie van de resultaten gegeven op een speciaal hiervoor ontwikkelde website van de overheid (www.zorgkwaliteit.be).IncentiveWat zeker bewonderenswaardig is: die stappen werden gezet zonder dat de overheid hiervoor extra middelen vrijmaakte. De kwaliteitstrajecten hebben de ziekenhuizen handenvol geld gekost. Hier en wordt openlijk de vraag gesteld of de winst aan kwaliteit opweegt tegen de mensen en middelen die hiervoor moeten worden ingezet. Maar ondertussen is het wel gebeurd. Bovendien zijn heel wat ziekenhuizen bereid om verder te investeren in kwaliteitsverbetering.Minister Maggie De Block komt nu met een nieuw initiatief dat in de loop van 2018 zijn beslag zal krijgen: Pay for Quality (P4Q). Het is een systeem waarbij een bepaald bedrag in het Budget Financiële Middelen gebruikt zal worden om het streven naar objectiveerbare kwaliteit in de ziekenhuizen in België te ondersteunen.Een eerste stap naar een verder doorgedreven ondersteuning van dit kwaliteitsdenken, waarvoor hopelijk de nodige incentives zullen voorzien worden. Zeg maar: een groter budget.BeginJe kan heel wat bedenkingen formuleren bij het voorstel dat ter tafel ligt: het budget is wel heel klein (6 miljoen euro voor 100 ziekenhuizen), de gekozen indicatoren zijn voor discussie vatbaar, de verdeelsleutel voor het beschikbare bedrag is niet optimaal om kwaliteit echt te ondersteunen.... Maar het is een eerste stap. Het incorporeren van kwaliteit in de financiering lijkt logisch in de hervorming van de ziekenhuisfinanciering. Maar het mag gerust een groter bedrag zijn, de gedane inspanningen mogen zwaarder gewaardeerd worden, de keuze van de indicatoren moet een duidelijke incentive zijn naar gewenste kwaliteitsobjectieven...0 En bovenal moeten we een systeem installeren dat echt tegemoetkomt aan de systematische uitbouw van een transparant en efficiënt kwaliteitsbeleid in al zijn caleidoscopische dimensies.