Alles over ziekenhuizen

De kwaliteit bewaken van de laag-variabele zorg en de huidige middelen voor ziekenhuizen vijf tot zeven jaar blijven verzekeren, extramurale praktijken voor specialisten aanmoedigen, artsen evenveel in algemene ziekenhuizen als in universitaire ziekenhuizen opleiden, dat zijn enkele van de eisen in een VBS-memorandum.

Vorige week woensdag werd in Leuven voor drie jaar een nieuwe leerstoel, 'Future of Hospital Quality', ingehuldigd. Het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid (LIGB) hoopt zo een meer wetenschappelijk onderbouwd, toekomstgericht kwaliteitsbeleid te ontwikkelen. Zorgnet-Icuro financiert.

Zo pas verscheen de wet 'diverse bepalingen'. Die vervangt het woord geneesheer in de GVU-wet systematisch door arts, inclusief in samenstellingen als 'geneesheer-directeur' of 'hoofdgeneesheer'. Maar ze bevat ook bepalingen over bijvoorbeeld het akkoordensysteem en de programmatie van ziekenhuisdiensten en -infrastructuur, het niet discrimineren van kandidaat-bloeddonors,...

Het Agentschap Zorg en Gezondheid wil met de ziekenhuizen en met de beroepsgroepen praten over de desinfectie van flexibele endoscopen. Volgens een rapport van Zorginspectie zijn er met de desinfectie momenteel een aantal problemen.

De voorstellen van het Kenniscentrum om 9.000 ziekenhuisbedden te schrappen en het aantal kraamklinieken sterk in te krimpen, staan volgens de Bvas alleen in het teken van meer efficiëntie. "Beschikbaarheid, empathie en toegankelijkheid worden weggedrumd", waarschuwt het artsensyndicaat.

Op de ministerraad van vorige week vrijdag werd het globaal budget van de ziekenhuizen voor 2017 vastgelegd op 7,67 miljard euro. De regering stuurde het initiële bedrag bij.

Weet u het nog: er was een tijd dat bezoekers in ziekenhuizen maar tijdens welbepaalde periodes welkom waren. De reden voor de beperking waren niet erg duidelijk: was dat om de rust van de patiënten te vrijwaren? Om de zorgverlening te vergemakkelijken? Of eerder omwille van het comfort van het zorgpersoneel?

Hoeveel ziekenhuizen hebben we nodig? Hoeveel artsen hebben we nodig? En wat is de plaats en macht van artsen in ziekenhuizen? Het zijn terecht uitermate actuele debatten. In het belang van de patiënt en de kwaliteit van de zorg moeten we ze met een open vizier ten gronde aangaan. En vooral mogen we deze hervormingen niet verstikken in een besparingslogica.

In België is er plaats voor 25 netwerken die de basiseenheid worden binnen het ziekenhuislandschap. Die herstructurering gaat gepaard met meer zorgprogrammatie en een afbouw van de capaciteit. Slechts een gedeelte van de bespaarde uitgaven vloeien terug naar de sector. Dat staat te lezen in een visienota van minister De Block.

Zorginspectie stelt een vooruitgang vast voor patiëntenveiligheid in de Vlaamse ziekenhuizen. De Vlaamse overheidsinstelling zette alle inspectieverslagen voor het publiek online. Knipperlichten voor risicosituaties zijn er vooral wat betreft de permanente personeelsbezetting op de spoed en de diensten intensieve zorg.

De ministerraad herberekende gisteren (30 juni) het globale budget van de ziekenhuizen voor 2016. De ministers kwamen uit op 7.460.311.639 miljoen euro.