...

Door gezamenlijk te onderhandelen hopen de landen de prijs van het meer dan peperdure nieuwe geneesmiddel te kunnen drukken. Eerst zullen ze gezamenlijk een health technology assessment uitvoeren.De drie landen werken tezamen binnen BeNeLuxA - daar maken ook nog Luxemburg en Oostenrijk deel van uit. Door samen te werken kunnen deze kleinere landen beter de ontwikkelingen in de erg specifieke markt opvolgen, en kunnen ze indien nodig meer gewicht in de schaal werpen bij prijsonderhandelingen.