...

De brief is gedateerd van 20 december, en kwam dinsdag 7 januarvia e-mail bij de kringen aan.Het tarief voor de werkingsubsidies van kringen krimpt met ingang van1 januari dit jaar met 6%. Zo ook het tarief van de subsidie voor het organiseren van een centraal oproepnummer, en de aanvullende subsidie die kringen kunnen ontvangen in gemeenten met een lage bevolkingsdichtheid.Ook de middelen die het Impulsfonds krijgt, worden met 6% verminderd.Bvas uitte als eerste syndicaat in een publieke reactie zijn verontwaardiging over de besparing. Het Bvas hekelt de laconieke toon van de mededeling die de huisartsenkringen zo laat bereikte, en betreurt de afwezigheid van enig overleg.