...

Die moet gezondheidsinstellingen helpen om de veiligheid van het verzorgend personeel te verbeteren en om de nieuwe wetgeving na te leven. In Europa worden gezondheidswerkers dagelijks geconfronteerd met het risico op prik- of snijongevallen, die een infectie kunnen veroorzaken door één of meer van de 30 potentieel gevaarlijke of via het bloed overdraagbare pathogene kiemen, zoals het hepatitis B-, het hepatitis C- en het hiv-virus. Verwondingen door een naaldenprik zijn beroepsrisico's die zeer ernstige gevolgen kunnen hebben voor het verzorgend personeel. Het aantal prikongevallen in de Europese Unie wordt geraamd op één miljoen per jaar. Het aantal ongevallen met blootstelling aan bloed wordt in België alleen al geraamd op 12.000 per jaar. De website http://www.bd.com/europe/safety/nl/ wil de gezondheidswerkers bewuster maken van de dagelijkse risico's waaraan ze worden blootgesteld, en wil ze leren welke voorzorgen ze kunnen nemen om hun veiligheid te verhogen. De website bestaat in het Engels, het Frans, het Duits, het Spaans en het Italiaans. (uittreksel communiqué BD)