...

De nieuwe collectieve overeenkomst over de arbeidsvoorwaarden van ASO's was een lastige bevalling. Het ASGB is verheugd dat de onderhandelingen toch voor het einde van 2023 konden worden afgerond."In het bijzonder tussen de Franstalige specialisten in opleiding en hun ziekenhuizen zijn de relaties toch wel erg vertroebeld. Ze lijken wel een apart universum", stelt het syndicaat vast. De sociale inspectie zal erop toezien dat de maximale arbeidstijden worden gerespecteerd.Na het afsluiten van deze overeenkomt geldt een 'standstill' van vier jaar. Het ASGB drong er wel op aan dat er eerder werk wordt gemaakt van het sociaal statuut. "Een lacune blijft het gebrek aan bijdragen voor het wettelijke pensioen", stelt het ASGB. Een eventueel saldo op de loonsubsidies zou geïnvesteerd kunnen worden in een bijkomende opwaardering van het sociaal statuut. Van het wetsvoorstel van de ex-ministers De Block, Muylle en Bacquelaine om opleidingsjaren gelijk te stellen met gewerkte jaren kwam nog niets in huis.Het ASGB hoopt ook dat de rust van de volgende vier jaar benut wordt om te werken aan de kwaliteitsvereisten voor de opleiding. "We noteerden de bezorgdheid van diverse stagemeesters in de heelkundige disciplines: kan nog wel voldoende tijd aan de operatietafel worden doorgebracht?"Een hervorming van de wachtdiensten is een ander heikel punt. "Met verbazing namen we kennis van de manier waarop sommige ziekenhuizen ASO's belasten met oproepbare wachten. Dat lijkt logisch voor snijdende specialismen waarbij ASO's worden opgeroepen om te assisteren bij heelkundige ingrepen en eventueel ook voor verloskunde. Ons lijkt het wel veel minder logisch dat ze van thuis uit belast worden met de supervisie van allerlei andere problemen."Het ASGB waarschuwt tot slot dat de problemen die de ASO's gekend hebben niet mogen doorgeschoven worden naar residenten, fellows, of jonge stafleden.De integrale overeenkomst vindt u hier.