...

De voorzitters van de drie artsenvakbonden stuurden vrijdag een gemeenschappelijke mededeling rond dat ze het lopende akkoord als niet meer geldig beschouwen. Vanaf begin 2017 is er voor hen geen tarievenakkoord meer.Woensdag 26/10 worden de artsensyndicaten door de minister ontvangen. In afwachting van dit overleg heeft verder vergaderen over besparingsmaatregelen weinig zin, vinden de artsen."De nieuwe besparingen hebben een breuk in het vertrouwen gebracht tussen de minister en de artsensyndicaten en zetten het huidige overlegsysteem op de helling", luidt het in een gezamenlijke mededeling van AADM en Kartel. Ze vinden dat het aan de minister is om nu eerst het vertrouwen te herstellen.Bvas sluit zich aan bij deze maatregel. "Ons aanvankelijk plan was om eerst stevig ons protest te uiten tegen de besparingen, en vervolgens de vergadering te verlaten", legt Bvas-voorzitter Marc Moens uit. Maar als AADM en Kartel niet gaan, kunnen de Bvas-vertegenwoordigers zich ook beter die moeite sparen, besluit hij.De maar zeer gedeeltelijke toekenning van de index voor de honoraria en de kortzichtige besparingen in de gezondheidszorg zijn voor alle artsensyndicaten een brug te ver.