...

Het ziekenfonds stelde de studie uitgevoerd bij 10.000 leden in arbeidsongeschiktheid en invaliditeit gisteren voor. Primaire arbeidsongeschiktheid heeft betrekking op het eerste jaar arbeidsongeschiktheid, na de periode van gewaarborgd loon.Gedurende dat eerste jaar zijn remgelden en supplementen goed voor 1.454 euro ten laste van de patiënt. "Dat is ongeveer vijf keer meer vergeleken met het algemene ledental van 20-64-jarigen bij de Landsbond. Het gemiddelde bedraagt 285 euro", zo stelt het ziekenfonds. "En dat terwijl het inkomen van deze patiënten tijdens deze periode al aanzienlijk lager ligt", voegt men eraan toe.Grosso modo betalen patiënten 10 à 15% van hun jaarlijkse gezondheidskosten zelf. Tijdens de twaalf maanden van primaire arbeidsongeschiktheid bedraagt de totale factuur 14.059 euro, in de periode daarvoor gemiddeld 4.184 euro en tijdens de invaliditeit - de periode van arbeidsongeschiktheid beginnende na het jaar van primaire arbeidsongeschiktheid - is dat 7.020 euro. De belangrijkste uitgavenposten tijdens de periode van primaire arbeidsongeschiktheid zijn het ziekenhuisverblijf (gemiddeld 6.750 euro) en de geneesmiddelen (gemiddeld 1.830 euro). Ziekenhuissupplementen zijn goed voor bijna de helft van de persoonlijke bijdragen.Chronische aandoeningen verklaren grotendeels de hoge kosten. Meer dan één op twee personen in invaliditeit was bij het begin van zijn primaire arbeidsongeschiktheid al chronisch ziek. De meest voorkomende behandelingen zijn ontstekingsremmers en/of pijnstillers, antidepressiva, antihypertensiva en ziekenhuisopnames voor een ernstige psychische aandoening.Het spreekt vanzelf dat deze financieel kwetsbare groep - wie arbeidsongeschikt is, lijdt uiteraard al inkomensverlies - hierdoor nog eens extra getroffen wordt. Daarom bepleiten de Onafhankelijke Ziekenfondsen maatregelen om chronisch zieken beter te beschermen. Bovendien zouden "bepaalde bronnen van sociale ongelijkheid" beter moeten worden aangepakt. De Onafhankelijke Ziekenfondsen willen bijvoorbeeld de vervangingsinkomens optrekken tot het niveau van de armoedegrens.Tot slot vindt de Landsbond dat een gecoördineerd actieplan door de behandelende arts, arbeidsarts en adviserend arts aangewezen is om de gezondheidsproblemen bij het begin van de primaire arbeidsongeschiktheid aan te pakken. Hierbij zou een gemeenschappelijk platform voor een beveiligde gegevensuitwisseling zeer nuttig kunnen zijn, zo luidt het nog.