'De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet goed houdende de vaccinatie en de toediening, door apothekers die hun beroep uitoefenen in voor het publiek opengestelde apotheken, van vaccins vergund voor de profylaxe van covid-19 en het afnemen, uitvoeren en interpreteren van snelle antigeentesten.'

De apothekers hebben hun slag thuisgehaald. Of zo lijkt het toch. Als het voorontwerp van wet van kracht wordt, dan is het apothekers toegestaan covidvaccins voor te schrijven, en toe te dienen.

Ze dienen daarvoor, indien ze zinnens zijn dit in de eigen officina in de praktijk te brengen, wel een 'opleiding' te volgen. Deze cursus zou hen moeten toelaten om op een veilige manier het vaccin toe te dienen.

In het voorontwerp wordt geen melding gemaakt wat de procedure is in geval een patiënt een allergische reactie ontwikkelt. Wat de apotheker in zo'n situatie moet doen, is me op het eerste zicht niet direct duidelijk.

Want ik mag veronderstellen dat, als de minister toelaat dat apothekers vaccins toedienen, ze ook verantwoordelijk zijn voor alles wat daar bij komt kijken. En dat houdt onder andere in dat ze in staat moeten zijn een allergische reactie ten eerste te herkennen, maar belangrijker, ook adequaat medisch te handelen. Dit houdt in dat ze moeten weten welke anti-allergische producten er zoal bestaan. Dat op zich zal geen probleem zijn. Maar die producten dan ook nog even gebruiken in de juiste indicatie, op de juiste wijze.

Apothekers toelaten vaccins te geven, maar de behandeling van de eventuele bijwerkingen overlaten aan de verantwoordelijkheid van de arts, is meer dan een brug te ver

Wie A zegt, moet B zeggen. Apothekers toelaten vaccins te geven, maar de behandeling van de eventuele bijwerkingen, waarvan de ernstige weliswaar zeldzaam zijn, overlaten aan de verantwoordelijkheid van de arts, is meer dan een brug te ver.

Ofwel dien je een vaccin toe, en ben je in staat juist te reageren op eventuele nevenwerkingen. Ofwel ben je niet in staat een ernstige allergische reactie correct te behandelen, maar dan moet je ook niet de toelating krijgen om vaccins toe te dienen.

En dan zwijgen we nog over het recht van de apotheker om die vaccins ook voor te schrijven.

Heel dit dossier schept een precedent zonder weerga. Wat zal het volgende zijn? Apothekers die griepvaccins toedienen? Apothekers die bij een enkelverzwikking, of een pharyngitis, zelf de nodige medicatie gaan voorschrijven? Apothekers die een bloeddrukconsult gaan inlassen, en indien hypertensie vastgesteld, zelf medicatie gaan voorstellen en voorschrijven? Apothekers die een slaapconsult organiseren? En bij vaststelling van een serieus slaapprobleem, de patiënt de nodige medicatie gaan verstrekken?

Ik kan maar één ding hopen: dat alle artsenorganisaties in dit dossier met één stem zullen spreken, en kordaat actie ondernemen

Ik kan maar één ding hopen: dat alle artsenorganisaties in dit dossier met één stem zullen spreken, en kordaat actie ondernemen. Het zal niet volstaan om enkel te protesteren. Er zal krachtiger moeten gereageerd worden.

Diagnoses stellen, behandelingen voorschrijven, sinds wanneer behoort dat tot het takenpakket van de apotheker? Profiterend van de coronacrisis ruiken de apothekers een kans om hun job meer gewicht te geven.

Van bij het begin van de coronacrisis heb ik er altijd voor gepleit dat de huisartsen de coronavaccins zouden kunnen geven. Omwille van logistieke redenen is dit voorlopig nog een natte droom.

Maar niets zegt dat de technologie binnen enkele jaren niet daar zal zijn om dit wel mogelijk te maken.

Dan zullen de apothekers geen reden meer hebben om die vaccinatie te claimen, onder het mom van hun steentje te willen bijdragen in deze pandemie.

Apothekers zijn nodig. Ze spelen hun rol. Net zoals de huisartsen, de verpleging, de specialisten. Alle actoren binnen de gezondheidszorg proberen, elk binnen hun terrein, deze crisis het hoofd te bieden.

Deze pandemie misbruiken om dossiers door te drukken waarover eigenlijk geen discussie zou mogen bestaan, is laakbaar en niet bevorderlijk voor de verstandhouding tussen de verschillende gezondheidsactoren.

'De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet goed houdende de vaccinatie en de toediening, door apothekers die hun beroep uitoefenen in voor het publiek opengestelde apotheken, van vaccins vergund voor de profylaxe van covid-19 en het afnemen, uitvoeren en interpreteren van snelle antigeentesten.'De apothekers hebben hun slag thuisgehaald. Of zo lijkt het toch. Als het voorontwerp van wet van kracht wordt, dan is het apothekers toegestaan covidvaccins voor te schrijven, en toe te dienen. Ze dienen daarvoor, indien ze zinnens zijn dit in de eigen officina in de praktijk te brengen, wel een 'opleiding' te volgen. Deze cursus zou hen moeten toelaten om op een veilige manier het vaccin toe te dienen. In het voorontwerp wordt geen melding gemaakt wat de procedure is in geval een patiënt een allergische reactie ontwikkelt. Wat de apotheker in zo'n situatie moet doen, is me op het eerste zicht niet direct duidelijk.Want ik mag veronderstellen dat, als de minister toelaat dat apothekers vaccins toedienen, ze ook verantwoordelijk zijn voor alles wat daar bij komt kijken. En dat houdt onder andere in dat ze in staat moeten zijn een allergische reactie ten eerste te herkennen, maar belangrijker, ook adequaat medisch te handelen. Dit houdt in dat ze moeten weten welke anti-allergische producten er zoal bestaan. Dat op zich zal geen probleem zijn. Maar die producten dan ook nog even gebruiken in de juiste indicatie, op de juiste wijze. Wie A zegt, moet B zeggen. Apothekers toelaten vaccins te geven, maar de behandeling van de eventuele bijwerkingen, waarvan de ernstige weliswaar zeldzaam zijn, overlaten aan de verantwoordelijkheid van de arts, is meer dan een brug te ver.Ofwel dien je een vaccin toe, en ben je in staat juist te reageren op eventuele nevenwerkingen. Ofwel ben je niet in staat een ernstige allergische reactie correct te behandelen, maar dan moet je ook niet de toelating krijgen om vaccins toe te dienen.En dan zwijgen we nog over het recht van de apotheker om die vaccins ook voor te schrijven.Heel dit dossier schept een precedent zonder weerga. Wat zal het volgende zijn? Apothekers die griepvaccins toedienen? Apothekers die bij een enkelverzwikking, of een pharyngitis, zelf de nodige medicatie gaan voorschrijven? Apothekers die een bloeddrukconsult gaan inlassen, en indien hypertensie vastgesteld, zelf medicatie gaan voorstellen en voorschrijven? Apothekers die een slaapconsult organiseren? En bij vaststelling van een serieus slaapprobleem, de patiënt de nodige medicatie gaan verstrekken?Ik kan maar één ding hopen: dat alle artsenorganisaties in dit dossier met één stem zullen spreken, en kordaat actie ondernemen. Het zal niet volstaan om enkel te protesteren. Er zal krachtiger moeten gereageerd worden. Diagnoses stellen, behandelingen voorschrijven, sinds wanneer behoort dat tot het takenpakket van de apotheker? Profiterend van de coronacrisis ruiken de apothekers een kans om hun job meer gewicht te geven. Van bij het begin van de coronacrisis heb ik er altijd voor gepleit dat de huisartsen de coronavaccins zouden kunnen geven. Omwille van logistieke redenen is dit voorlopig nog een natte droom.Maar niets zegt dat de technologie binnen enkele jaren niet daar zal zijn om dit wel mogelijk te maken.Dan zullen de apothekers geen reden meer hebben om die vaccinatie te claimen, onder het mom van hun steentje te willen bijdragen in deze pandemie.Apothekers zijn nodig. Ze spelen hun rol. Net zoals de huisartsen, de verpleging, de specialisten. Alle actoren binnen de gezondheidszorg proberen, elk binnen hun terrein, deze crisis het hoofd te bieden.Deze pandemie misbruiken om dossiers door te drukken waarover eigenlijk geen discussie zou mogen bestaan, is laakbaar en niet bevorderlijk voor de verstandhouding tussen de verschillende gezondheidsactoren.