...

Op basis van wat eerder al op de Nationale Commissie besproken werd, bereidde het Riziv al enkele teksten voor - maar de eigenlijke onderhandelingen moeten maandag 18 december gebeuren.Vermoedelijk zullen in de loop van de week nog wel enkele vervolgonderhandelingen plaatsvinden. Op het eind van de week zullen het Verzekeringscomité en de Algemene Raad nog snel moeten samenkomen of reageren - want de maandag daarna is het Kerstmis en moet het akkoord ondertussen beklonken zijn.Het wordt geen gemakkelijke rit - over een al dan niet selectieve toepassing van de (beperkte) indexering zijn de artsensyndicaten bijvoorbeeld zelf zeer verdeeld.Wetten in wordingBvas-voorzitter Marc Moens wil een clausule in de tekst die het mogelijk maakt het akkoord op te zeggen als aan bepaalde voorwaarden niet is voldaan.Dokter Moens wil dat de Bvas nog een hefboom in handen houdt als de wetten op de ziekenhuisnetwerken of de financiering van laagvariabele zorg niet bepaalde garanties bieden.Voor Bvas moet bij het tot stand komen van ziekenhuisnetwerken het medebeheer van artsen ook geregeld zijn.Dit syndicaat wil ook dat artsen de mogelijkheid behouden om supplementen te vragen bij hun prestaties voor patiënten in eenpersoonskamers - de voorstellen inzake laagvariabele zorg legden wat dat betreft voor dit syndicaat moeilijk te aanvaardeen restricties op.Dokter Moens wil een signaal kunnen geven aan het Parlement: als de definitieve wetteksten niet tegemoetkomen aan de fundamentele eisen, is er geen akkoord over de tarieven.