...

Het Nationaal Akkoord Artsen-Ziekenfondsen werd afgesloten op 19 december 2023 (lees hier de hoofdpunten) en is op 5 februari 2024 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Artsen hebben nu 30 dagen, dus tot uiterlijk 6 maart 2024, om zich via het ProGezondheid portaal te (volledig of gedeeltelijk) te deconventioneren.Artsen die akkoord zijn met de conventie, hoeven niets te doen en worden geacht geconventioneerd te zijn voor hun volledige beroepsactiviteit. Zij dienen dan de conventietarieven toe te passen. In ruil daarvoor krijg zij een sociaal statuut van € 5.881,81 (bedrag voor het jaar 2024) indien zij voldoen aan de voorwaarden daarvoor. Ook artsen in opleiding hebben recht op een sociaal statuut of RIZIV-voordeel. Artsen die niet wensen toe te treden tot het nieuwe akkoord, moeten dat uiterlijk op 6 maart via ProGezondheid aan het RIZIV laten weten. Deze deconventie geldt tot en met 31 december 2025. Artsen die slechts gedeeltelijk tot de conventie wenst toe te treden, moeten aangeven op welke plaatsen en tijdstippen zij de conventietarieven niet toepassen. Dat moet ook uiterlijk op 6 maart via ProGezondheid. Wie partieel conventioneert, heeft recht op een sociaal statuut van € 2.774,59 (2024) mits zij voldoen aan de voorwaarden.Later deconventioneren?Het is ook mogelijk voor het jaar 2025 uit het akkoord te stappen door dat vóór 15 december 2024 aan te geven via ProGezondheid. Op vraag van BVAS werd in het akkoord opgenomen dat pas erkende artsen-specialisten en huisartsen zich binnen 30 dagen na de datum van hun erkenning kunnen deconventioneren met behoud van hun sociaal statuut pro rata tot de datum van de kennisgeving. Hoe dit concreet moet gebeuren is nog niet bepaald.