...

Het gaat over twee projecten - een voor huisartsen en een voor voedingsdeskundigen. EBP-net is een NAO (Netwerk Administrative Organisation) die de verschillende organisaties en instellingen omvat die met de ontwikkeling, de verspreiding en de implementatie van richtlijnen voor de praktijk bezig ziin.Het project voor huisartsen omvat het organiseren en analyseren van feedbacksessies voor LOK-groepen - aan de hand van een 'self-audit' door de huisarts.Een handboek moet ontwikkeld worden voor huisartsen om zelf een audit uit te voeren op de gegevens in het EMD - om zo na te gaan in hoeverre in de praktijk de nationale aanbevelingen zijn opgevolgd.In de LOK-groepen kunnen de huisartsen dan aan de hand van de resultaten verder ervaring en kennis uitwisselen. Het project moet minstens 30 van die LOK-sessies organiseren: 15 in Vlaanderen, 12 in Wallonië en 3 in Brussel - telkens minimum.Dat moet ten slotte leiden tot het voorstellen van strategieën om de implementatie van de richtlijn te vergemakkelijken.Een organisatie kan een offerte uitwerken voor het implementatieproject voor de huisartsen, voor dat voor de voedingsdeskundigen of voor beide.De FOD Volksgezondheid staat in voor de financiering.Meer informatie en een kopppeling naar het lastenboek vindt u op de website van de FOD Volksgezondheid en op die van EBpracticeNet.