...

Het Nationaal Akkoord Artsen-Ziekenfondsen verscheen op 5 februari 2024 in het Belgisch Staatsblad. Artsen konden zich tot 6 maart volledig of gedeeltelijk deconventioneren.De grote meerderheid van de artsen treedt toe tot het Akkoord 2024-2025. De toetredingsgraad van 86,26% is vergelijkbaar met die van voorbije jaren. Voor het tweede jaar van het Akkoord 2022-2023 was de toetredingsgraad bijvoorbeeld 86,45%.Conventiepercentage tandartsen onvoldoendeOok tandartsen konden tot 6 maart 2024 uit de overeenkomst stappen. Met slechts 56,97% van de tandartsen die toetreden tot de overeenkomst, stelt het Verzekeringscomité vast dat de drempel om de overeenkomst in werking te laten treden, niet is gehaald. De minister van Sociale Zaken zal daarover op korte termijn in overleg gaan met de sector van de tandartsen. Verder treden ook 66,11% van de kinesitherapeuten en 67,38% van de logopedisten toe tot de nieuwe overeenkomsten voor hun sector. Voor de kinesitherapeuten ligt dat cijfers enkele percentpunten lager dan vorig jaar. Voor de logopedisten daarentegen is dat een stijging van meer dan 20 percentpunten tegenover het vorige akkoord, dat door 60 procent van de logopedisten werd verworpen. Als meer dan 60% van de beroepsgroep toetreedt tot de overeenkomst, is de '-25%-regel' vanaf 1 april 2024 van toepassing: de terugbetaling door de ziekteverzekering van alle verstrekkingen door niet-toegetreden zorgverleners is 25% lager. Voor de zorg verleend aan mensen met verhoogde tegemoetkoming is die verminderde terugbetaling niet van toepassing.De specifieke toetredingscijfers per specialisme volgen weldra.