...

Het UPC Sint-Kamillus heeft al een ruime expertise in de opvang van geïnterneerden. Nu worden 30 bedden vanuit hun reguliere aanbod overgeheveld naar een nieuwe afdeling voor langdurige forensische opvang van geïnterneerden. Het gaat daarbij om geïnterneerden voor wie geen behandeling meer beschikbaar of mogelijk is of die niet langer behandeld willen worden. In Sint-Kamillus zullen zij opgevangen worden in een nieuwe, gesloten eenheid. Sint-Kamillus, Justitie en Volksgezondheid nemen elk een deel van het budget voor hun rekening. Zo moeten er beveiligingswerken worden uitgevoerd want de nieuwe afdeling is een gesloten afdeling met extra personeel. De kosten van de beveiligingswerken komen ten laste van Justitie (370.000 euro), Volksgezondheid trekt 700.000 euro uit voor extra personeel (bovenop de 3,5 miljoen euro die het betaalt voor de basiszorg van deze 30 psychiatrische patiênten) en het UPC zelf past nog eens 206.300 euro bij voor infrastructuurwerken. Dit proefproject zal na één jaar worden geëvalueerd. Ook in Wallonië komt een gelijkaardig centrum, maar de onderhandelingen zijn nog bezig. In dit forensisch psychiatrisch netwerk moeten uiteindelijk vier instellingen ondergebracht worden: drie voor mannen en één voor vrouwen. Het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) in Gent zal vanaf 1 oktober volledig bezet zijn, het FPC in Antwerpen moet in november 2016 operationeel zijn. Op dit moment verblijven zowat 1.100 Belgische geïnterneerden in gevangenissen, 2.000 zitten er thuis onder voorwaarden en een duizendtal wordt behandeld in psychiatrie. Volgens minister Geens voldoen 60 tot 100 van de geïnterneerden die nu in de gevangenis zitten aan de voorwaarden voor opname in de nieuwe afdeling van Sint-Kamillus.