...

De Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen stelt voortaan dat ureumtests alleen aan het Riziv of de patiënt kunnen aangerekend worden als eGFR 30 ml/min/1,73m² of minder bedraagt. In België worden jaarlijks zo'n een twaalf miljoen bepalingen van het ureumgehalte in het serum uitgevoerd. "België is bij mijn weten het enige land in de wereld waar een bepaling van het creatinine automatisch gekoppeld wordt aan een ureumtest", vertelt dr. Moens (BVAS). Ureumtests zijn alleen in bepaalde omstandigheden zinvol. Het Riziv zal ze nog enkel terugbetalen bij ernstige nierinsufficiëntie: ESRD stadium 4 of 5.Het aantal ureumtests zou worden teruggebracht van 12 miljoen per jaar naar naar schatting 660.000. Dat levert het Riziv een besparing op van 4,5 miljoen euro per jaar: een test kost 0,40 euro. Dat geld kan dan voor nieuwe zaken in de klinische biologie worden gebruikt, aldus Moens.