Alles over ULiège

De prevalentie van dementie is hoog en neemt nog toe. Momenteel zijn wereldwijd ongeveer 55 miljoen personen getroffen, maar tegen 2050 zouden dat er naar schatting ongeveer 130 miljoen zijn. Een overzicht van de huidige kennis krijgen we van dr. François Meyer, die als neuroloog verbonden is aan het Centre de la Mémoire van het CHU in Luik en doctoreert bij het GIGA-CRC (ULiège).

De invloed van het microbioom op onze gezondheid is genoegzaam aangetoond. In verband met obesitas wijst onderzoek er momenteel op dat de samenstelling van de darmflora relevant is voor het effect van een aangepaste voeding, bijvoorbeeld door toevoeging van een prebioticum.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info