Alles over Rufy Baeke

Het kabinet Beke heeft beslist om de vestigingspremie in huisartsenarme gebieden af te schaffen. De plotse stopzetting van de premie veroorzaakte heel wat heisa. Nieuwe huisartsen starten gewoonlijk in het najaar met hun praktijk en velen hadden op de bonus van 20.000 euro gerekend.