Alles over Rufy Baeke

Het kabinet Beke heeft beslist om de vestigingspremie in huisartsenarme gebieden af te schaffen. De plotse stopzetting van de premie veroorzaakte heel wat heisa. Nieuwe huisartsen starten gewoonlijk in het najaar met hun praktijk en velen hadden op de bonus van 20.000 euro gerekend.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info

In the picture

Naar het meest recente dossier