Alles over Jurgen van Dongen

Real-world (klinische) data (RWD) zijn patiëntgegevens die in de dagelijkse praktijk van artsen verkregen en verzameld worden. De analyses en informatie die hieruit voortkomen, ook wel gekend als real-world evidence (RWE), zijn uiterst krachtige instrumenten om de zorgkwaliteit voor patiënten te verhogen. Een mooi voorbeeld hiervan is het real-world IBD data dashboard, een pilootproject dat Takeda opstartte rond het actief bestanddeel vedolizumab.