Alles over J Clin Pract

Bij het onderzoek naar inflammatie is er tot nu toe vooral aandacht geweest voor pro-inflammatoire mediatoren, die het proces op gang brengen en aanwakkeren. Intussen is men tot het besef gekomen dat inflammatie nog een ander luik omvat: het afremmen van het proces, zodat het uiteindelijk stopt en weefselherstel kan plaatsvinden. Traumeel® speelt hier een unieke rol.

Een nieuw Koninklijk Besluit geeft kinderoncologen en -hematologen toegang tot het toezichtshonorarium in het oncologisch dagziekenhuis.

Clinical Update

In the picture

Met het nascholingsprogramma AK Academy kunnen artsen hun kennis aanscherpen voor de praktijk van alledag.

Ontdek alle dossiers

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info