Alles over gezondheidszorgbeleid

Het is een trend: de Belgische gezondheidszorg vergelijken met de Nederlandse. Voor- en tegenstanders van aspecten van ons systeem vinden argumenten aan de overzijde van de grens om hun gelijk aan te tonen. En dit in termen van inferioriteit en superioriteit, zowel wat betreft de zorg op zich als de manier waarop aan zorgpolitiek wordt gedaan.

We leven in twee werelden : de Wetstraat en daarbuiten. Onder de stolp van de Wetstraat is niemand met pensioen. De meeste collega's politici zijn kerngezond, althans fysiek. De vraag of er werkloosheid heerst, is niet aan de orde.

'Wilt de overheid naar een volledige forfaitaire geneeskunde?' Dat is een van de vragen die een panel van beleidsmakers op 15 februari op zich zal afgevuurd krijgen. Tegenover zich krijgen ze drie huisartsen - en een mondige volle zaal.