Alles over Dirk Wynsberghe

Met 8% ligt het absenteïsme bij de Belgische politiediensten een stuk hoger dan in de privé (circa 5%). Hoe dat komt, wordt momenteel onderzocht. Om het tij te keren, gaat de politie volop artsen aanwerven. De volgende jaren zijn er een 25-tal vacatures bij de medische dienst.