...

Pieter Baeyaert stond in 2010 mee aan de doopvont van HealthConnect, de nieuwkomer die met een ware blitzcampagne razendsnel zijn verzendsysteem Hector in de markt wist te zetten. Met Antwerpen als vooruitgeschoven post. Begrijpt hij de wrevelige reactie van huisartsenorganisaties nu blijkt dat een aantal ziekenhuizen alleen nog via Hector verkiest te werken? Huisartsen die trouw willen blijven aan MediMail voelen zich in de kou gezet. "Ik stel alleen maar vast dat Domus Medica, Zorgnet Vlaanderen en vele anderen zich achter de eHealth 'road map' scharen en vinden dat de eHealthbox vanaf 1 januari 2014 het enige gepaste kanaal is," steekt Baeyaert van wal. "Wij maken software die ziekenhuizen en zorgverleners toelaat zich optimaal aan te sluiten op de eHealthbox van de overheid. De cijfers zijn bekend. De meeste Vlaamse ziekenhuizen en bijna alle grote extramurale labs gebruik ons verzendsysteem om brieven te versturen via de eHealthbox. Die transitie is al een heel eind gevorderd."Deelt u de bezorgdheid van Domus Medica dat huisartsen niet het slachtoffer mogen worden van een concurrentieslag tussen twee providers? Pieter Baeyaert: Ik lees in het statement van Domus Medica vooral een aansporing om het eHealthcertificaat te installeren, omdat huisartsen zo toegang krijgen tot een brede waaier aan diensten. Bovendien stel ik vast dat Domus Medica iedereen wil motiveren om vanaf 1 januari bereikbaar te zijn via de eHealthbox. Wat is dan het probleem? Er zijn nu parallelle systemen, ziekenhuizen en extramurale labs maken een keuze, maar die keuze wordt niet door ons opgedrongen. Waarom kiezen ziekenhuizen voor HealthConnect? Dat moet u hen vragen.Huisartsen willen alle berichten elektronisch blijven ontvangen, ongeacht met welk systeem ze werken. HealthConnect en een aantal Antwerpse ziekenhuizen zetten huisartsen voor het blok, ze dwingen hen over te schakelen naar een nieuw verzendsysteem, zo wordt gezegd. Maar dat is niet juist. Wat is de chronologie van de feiten? Ziekenhuizen kopen een jaar geleden onze software, die gedurende maanden parallel draait met andere software. Op een bepaald moment beslissen bepaalde ziekenhuizen (onder andere ZNA, AZ Jan Portaels AZ Turnhout, AZ Herentals, Bonheiden) om niet meer met één van de twee systemen te werken. Wij hebben daar nooit op aangestuurd. Ik zie maar één reden voor de houding van de ziekenhuizen. Via ons kanaal bereiken ze nu al bijna al hun doorverwijzers en dan is het logisch dat ze zich de vraag stellen waarom ze nog voor twee verzendsystemen zouden betalen.Sommige ziekenhuizen worden gedwongen over te stappen naar één verzendsysteem en de huisartsen moeten volgen, klaagt Domus Medica aan. Voelt u zich aangesproken door de oproep tot gematigdheid en gezond verstand? Wij beïnvloeden geen enkel ziekenhuis om contracten met andere leveranciers te verbreken. Ik nodig u uit om dat te verifiëren bij de ziekenhuizen en de laboratoria. Er is veel stemmingmakerij en manipulatie in dit dossier. Huisartsen worden bang gemaakt en dat betreuren wij.