...

Naar de oorzaken voor de dalende cijfers is het niet ver zoeken. Jessa is zeker niet het enige ziekenhuis dat de overheidsbesparingen in de gezondheidszorg rechtstreeks in de portefeuille voelt. Ander 'zorgenkind' zijn de stagnerende of zelfs dalende inkomsten, en dat terwijl de kosten voor personeel, energie, ... almaar stijgen. Tot slot blijft het fusieproces(1) investeringen vragen, onder meer om verschillende diensten te centraliseren, ICT-systemen op elkaar af te stemmen, enzovoort.KwaliteitHet Jessa Ziekenhuis wil evenwel niet focussen op cijfers, wel op de kwaliteitsvolle zorg voor de patiënt. En op dat vlak was 2012 wél een succesjaar, onderstreept het Hasseltse ziekenhuis. Getuige daarvan zijn onder meer de erkenning van de afdeling elektrofysiologie als center of excellence, de toekenning van het ziekenhuisbrede NIAZ-kwaliteitslabel en de bovengemiddelde scores op patiëntveiligheid.Ook op de omgang met de patiënt werd volop ingezet. Zo konden patiënten tijdens 'de week van het extraatje' rekenen op een verrassing, voor borstkankerpatiëntes werd een heldere informatiemap uitgewerkt, de spoedgevallendienst leerde beter omgaan met de klachten van ontevreden patiënten, et cetera.SamenwerkenVoor de uitbouw van innovatieve projecten ging het Limburgse ziekenhuis vorig jaar verschillende samenwerkingsverbanden aan: met het PZ Asster voor een afdeling psychogeriatrie, met de Universiteit Hasselt voor een studie naar de rijvaardigheid van senioren, met het ZOL voor het Limburg Oncologisch Centrum, ...Wie het volledige jaarverslag wil lezen, vindt het hier terug in PDF-formaat. Op zijn website publiceerde het Jessa Ziekenhuis ook een filmpje waarin het in 3'30" door de belangrijkste punten van het verslag fietst.