Belgian Oncology News

Web weergave

Iedere keer is het met een zekere trots dat we jullie de nieuwe BOhN presenteren. Ook deze keer zijn we, in alle bescheidenheid, erin geslaagd om een kwaliteitsvol magazine samen te stellen dat de actualiteit van zowel de oncologische als hematologische wereld op de voet volgt.

EDITORIAAL

Op 26 april organiseerde de BGDO samen met Roularta HealthCare een opleidingscursus over NEN. Prof. dr. Chris Verslype (UZ Leuven) modereerde het eerste deel waarin NET-experts epidemiologie en endoscopie bij NEN bespraken. In een tweede gedeelte leidde dr. Pieter-Jan Cuyle (Imelda Bonheiden) een bespreking van de belangwekkende presentaties op ENETS 2022 over pancreas-NEN en GE-NEN.

HIGHLIGHTS

Op 20 en 21 april 2022 organiseerde Be-GUS een online symposium waarbij nationale en internationale experts de highlights van het ASCO Genitourinary Cancer Symposium 2022 presenteerden.

HIGHLIGHTS

Op 11 en 12 maart vond in het congrescentrum van Dolce La Hulpe, de 9de Belgische Multidisciplinaire meeting over urologische kankers (BMUC) plaats. Een internationaal programma, maar toch kiezen we voor een Belgische bijdrage in deze BOhN.

HIGHLIGHTS

Tussen 30 maart en 2 april 2022 vond het jaarlijkse Europese Longkankercongres plaats. Het congres was gepland om door te gaan in Praag, maar de problemen in Oekraïne deden de organisatoren in laatste instantie besluiten om deze meeting om te vormen tot een virtuele. In dit verslag een overzicht van de presentaties in de 'Proferred Paper'-sessie.

HIGHLIGHTS

Tijdens de laatste jaren werden talrijke nieuwe middelen en therapeutische combinaties beschreven, onderzocht en soms reeds goedgekeurd waardoor actueel en verder progressief de afhankelijkheid van cytotoxische chemotherapieën zoals de '7+3-standaard' (uit 1973!) versneld afneemt. Met een 2022 focus als in een holle spiegel tonen we die nieuwe middelen en als in een bolle spiegel de verandering in het paradigma van de behandeling van patiënten met AML. Voor wie hierna graag verder wil lezen, worden meerdere 'must read'-publicaties voorgesteld.

DWARS DOOR DE HEMATOLOGIE

Het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) in Genk streeft naar de beste zorg voor longkankerpatiënten en gebruikt daarom als één van twee ziekenhuizen in België innovatieve technologie van Philips voor het nemen van biopsies van perifere longlaesies. Volgens longarts, dr. Maarten Criel (ZOL, Genk), laat de technologie 3D-realtime begeleide navigatie, alsook 'tool-in-lesion'-bevestiging toe met hoge nauwkeurigheid. Daarnaast kan het chirurgen helpen bij longsparende resecties.

INNOVATIE

Voor onze reeks 'Arts en kanker' gaan we in gesprek met artsen die zelf de strijd met kanker hebben moeten leveren of hier nog volop mee bezig zijn. We vragen naar hun ervaring als patiënt met deze ziekte, en welke invloed dit gehad heeft op hun kijk op de geneeskunde.

TESTIMONIAL

Tien jaar geleden kreeg ipilimumab goedkeuring voor de behandeling van gemetastaseerd melanoom. Dit was een goede reden voor Bristol-Meyers Squibb (BMS) om op 15 maart een informatieve vergadering te organiseren over de rol van immunotherapie in de behandeling van gemetastaseerd melanoom.

HIGHLIGHTS

Vorsers van de UCLouvain hebben onlangs in het tijdschrift Cancers veelbelovende resultaten gepubliceerd van een studie, die ons op het spoor zou kunnen zetten van een betere preventie van recidief en metastasen bij drievoudig negatieve borstkanker en waarschijnlijk ook bij andere kankers.

DOSSIER

Hemato-oncologische patiënten worden in het bijzonder gekenmerkt door een enorme desintegratie van het immuunsysteem. Het lichaam wordt zeer kwetsbaar voor zowel endogene als exogene infecties, die ernstige complicaties kunnen teweegbrengen. Verschillende strategieën zijn doorheen de jaren ontwikkeld om de incidentie van infecties bij hematologische patiënten dan ook te reduceren. Hematoloog prof. Johan Maertens (UZ/KU Leuven) gaf in een voordracht een overzicht van de huidige stand van zaken.

SUPPORTIEVE ZORGEN