...

Om meer klaarheid te brengen in de zaak, maten de Amerikaanse onderzoekers de testosteronconcentratie bij meer dan 51.000 mannen, en selecteerden er vervolgens 790 van 65 jaar of ouder van wie de concentratie van dat androgene hormoon laag genoeg was om deel te kunnen nemen aan zeven verschillende klinische studies. De mannen werden willekeurig in twee groepen verdeeld en kregen dagelijks ofwel een testosterongel ofwel een placebo. De werkzaamheid van het supplement werd na drie, zes en twaalf maanden beoordeeld met behulp van vragenlijsten. Na drie studies stelden de auteurs vast dat het testosteronsupplement de testosteronconcentratie in het bloed verhoogde tot een gehalte dat als gemiddeld wordt beschouwd voor jonge mannen. Ook alle aspecten van de seksuele functie verbeterden, met inbegrip van het libido en het vermogen om een erectie te krijgen. Tot slot verbeterde de behandeling de stemming van de senioren en verminderde ze hun depressieve symptomen. De wetenschappers erkennen dat er grotere studies nodig zijn om na te gaan welke risico's de behandeling precies inhoudt.