...

Er is een hypothese die stelt dat de vermoeidheid die optreedt bij te veel trainen, gelijkt op de vermoeidheid die wordt veroorzaakt door een lange intellectuele inspanning, en dat dezelfde hersenmechanismen daaraan ten grondslag zouden liggen. Mathias Pessiglione, onderzoeksdirecteur van het Inserm, et coll. hebben 37 triatleten gedurende negen weken gevolgd om die hypothese te toetsen.De triatleten werden in twee groepen ingedeeld: een groep die "normaal" trainde tegen hoog niveau, en een groep die tijdens de laatste drie weken van het experiment te zwaar trainde (verlenging van de duur van de sessies met gemiddeld 40%). Bij alle proefpersonen werden gedurende de hele studie functionele MRI-onderzoeken en gedragsevaluaties uitgevoerd. Verdict? Overmatig sporten wordt schadelijk. De vorsers hebben ontdekt dat te intens trainen de activiteit van de laterale prefrontale hersenschors, die essentieel is voor de cognitieve controle, vermindert net als bij intellectuele overbelasting. In beide gevallen resulteerde de verminderde hersenactiviteit in impulsieve beslissingen, die meer op korte termijn dan op de lange termijn waren gericht.Erger nog, de auteurs denken dat de vermoeidheid en de geringere cognitieve controle een eerste stap zouden kunnen zijn naar de ontwikkeling van een burn-out. Ze hopen interventies te kunnen opstarten om een burn-out als gevolg van te zware geestelijke arbeid, te veel sporten of soms beide tegelijk te voorkomen. (referentie: Current Biology, 26 september 2019, doi: 10.1016/j.cub.2019.08.054)https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960982219311042