...

Vallen is een belangrijke oorzaak van invaliditeit en overlijden bij 65-plussers. Over verloop van tijd is het aantal bejaarden dat wegens een val op de spoedgevallendienst wordt opgenomen, gestegen. Bejaarden die wegens een val naar een spoedafdeling worden gevoerd, lopen een zeer hoog risico dat ze later opnieuw op die spoedafdeling zullen worden opgenomen wegens een nieuwe val of overlijden.Follow-up van die patiënten van zodra ze de spoedafdeling verlaten, zou dan ook kunnen helpen om het risico op latere vallen en heropname op de spoedafdeling te verlagen. Die hypothese wordt bevestigd door deze studie.De vorsers hebben de gegevens van Medicare (2012-2013) doorgenomen over de verschillen in het percentage nieuwe opnames op de spoedgevallendienst na 30 en 60 dagen bij mensen van 65 jaar of ouder. Ze hebben de verschillen geanalyseerd naargelang de patiënten bij opname op de spoedafdeling al dan niet een advies hadden gekregen voor fysiotherapeutische zorg (informatie, een diagnose of een advies om fysiotherapie te volgen).Als de patiënten bij een eerste opname op de spoedafdeling wegens een val zo'n advies hadden gekregen, was de waarschijnlijkheid van heropname op de spoedafdeling wegens een nieuwe val 30 of 60 dagen later significant lager. Maar slechts 3,2% van de bejaarden die op een spoedafdeling waren opgenomen wegens een val, heeft zo'n advies gekregen. De spoedafdeling zou dus een belangrijke rol ter zake kunnen spelen. (referentie: Journal of the American Geriatrics Society, 21 augustus 2018, doi: 10.1111/jgs.15469)https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jgs.15469