...

Dat is de pijnlijke vaststelling van twee meta-analyses die Canadese vorsers hebben uitgevoerd. De eerste meta-analyse van 148 studies met in het totaal meer dan 300 000 mensen leert dat risico op voortijdig overlijden 50% lager ligt bij mensen die een gevuld sociaal leven met veel relaties en connecties leiden. De tweede meta-analyse van 70 andere studies bij bijna 3,5 miljoen vrijwilligers hoofdzakelijk uit Amerika, maar ook uit Europa, Azië en Australië leert dat sociale isolatie, eenzaamheid en alleen leven het risico op voortijdig overlijden significant en in dezelfde mate verhogen en een soortgelijk effect hebben als of zelfs een krachtiger effect dan andere al bekende risicofactoren zoals obesitas.Dat bevestigt dat sociale verwevenheid gewoonweg een fundamentele menselijke behoefte is, die cruciaal is voor het welzijn en de overleving. Gegevens uit meerdere landen wijzen er helaas echter op dat we geconfronteerd worden met een "epidemie van eenzaamheid", en met de vergrijzing van de bevolking zal dat fenomeen de komende jaren nog verergeren. Om die uitdaging aan te gaan, raden de auteurs dan ook aan om zich psychisch voor te bereiden op het pensioen door de sociale banden en relaties met vrienden te versterken. Ze nodigen de gezondheidswerkers uit om bij de medische screening ook te kijken naar de "sociale connectie" en raden de overheden uit om ruimtes voor vrijetijdsbesteding te creëren om de mensen ertoe aan te zetten vaker samen te komen.(referentie: EurekAlert !, Public release, 5 augustus 2017)