...

Een nieuwe studie uitgevoerd aan de Penn State University leert dat de onaangename en pijnlijke symptomen van een rustelozebenensyndroom (ook Willis-Ekbom-ziekte genoemd) (tintelingen, gevoel van mieren, contracturen, jeuk, een brandend gevoel, plotselinge elektrische ontladingen in de benen ....) niet alleen de slaap verstoren, maar ook zeer negatieve invloed hebben op de levenskwaliteit en in ernstige gevallen zelfs kunnen leiden tot zelfdoding of zelfverminking.De vorsers zijn tot die conclusie gekomen na analyse van de gegevensbanken (van 2006 tot 2008) en follow-up (van 1 januari 2009 tot 31 december 2014) van de Truven Health MarketScan. Ze hebben hun studie uitgevoerd bij 24 179 niet-zwangere patiënten met een rustelozebenensyndroom en 145 194 mensen die bij inclusie in de studie (2006-2008) geen rustelozebenensyndroom vertoonden, geen suicidepoging hadden ondernomen en geen tekenen van automutilatie, hart- en vaataandoening of kanker vertoonden. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 49,4 jaar. 31,5% (n = 53 426) waren mannen.Tijdens een gemiddelde follow-up van 5,2 jaar werden 119 gevallen van zelfdoding en zelfverminking geregistreerd. Belangrijkste resultaat van de analyse van de gegevens die werd uitgevoerd van 1 februari 2018 tot 1 januari 2019: het risico op zelfdoding en zelfverminking was 2,66-maal hoger bij de patiënten met een rustelozebenensyndroom dan bij de mensen zonder. Het verschil bleef overeind na correctie voor vertekenende factoren zoals depressie, slapeloosheid, een obstructieveslaapapneusyndroom en andere chronische ziekten.Gezien die resultaten, die ze echter nog bevestigd zouden willen zien, raden de auteurs de artsen aan de link tussen het rustelozebenensyndroom en het risico op zelfdoding en zelfverminking zeer ernstig te nemen. Aangezien de diagnose van rustelozebenensyndroom vaak wordt gemist en het aantal gevallen van zelfdoding stijgt, zal die link volgens hen almaar belangrijker worden. (referentie: JAMA, 23 augustus 2019, doi: 10.1001/jamanetworkopen.2019.9966)https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2748664