Die Europese Vereniging voor Preventieve Cardiologie telt 6.700 leden en richt zich specifiek op cardiale revalidatie, preventie en sportcardiologie. De EAPC is een zijtak van de ESC, die Europese richtlijnen opstelt voor de cardiovascualire geneeskunde volgens de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen. De ESC brengt meer dan 95.000 specialisten uit 56 nationale cardiale verenigingen samen.

Prof. Dendale is aangesteld voor een periode van twee jaar. Hij leidt de dienst cardiologie van het Jessa Ziekenhuis en doceert aan de UHasselt.

Die Europese Vereniging voor Preventieve Cardiologie telt 6.700 leden en richt zich specifiek op cardiale revalidatie, preventie en sportcardiologie. De EAPC is een zijtak van de ESC, die Europese richtlijnen opstelt voor de cardiovascualire geneeskunde volgens de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen. De ESC brengt meer dan 95.000 specialisten uit 56 nationale cardiale verenigingen samen.Prof. Dendale is aangesteld voor een periode van twee jaar. Hij leidt de dienst cardiologie van het Jessa Ziekenhuis en doceert aan de UHasselt.