...

Vorsers van het beroemde medisch centrum Montefiore in New York hebben een studie gepubliceerd die leert dat patiënten met een niertransplantaat een bijzonder hoog risico lopen tijdens deze pandemie. De studie werd uitgevoerd bij 36 patiënten (van wie 26 mannen) met een mediane leeftijd van 60 jaar die een niertransplantatie hadden ondergaan en bij wie tussen 16 maart en 1 april 2020 een zekerheidsdiagnose van Covid-19 was gesteld. 27 patiënten (75%) hadden een kadavernier gekregen. 34 patiënten (94%) hadden hypertensie, 25 (69%) diabetes mellitus, 13 patiënten (36%) hadden vroeger gerookt of rookten nog, en 6 patiënten (17%) hadden een hartziekte. Belangrijk om te weten is dat nagenoeg alle patiënten een combinatie van drie immunosuppressiva kregen: 35 (97%) tacrolimus, 34 (94%) prednison en 31 (86%) mycofenolaatmofetil of mycofenolzuur. Acht patiënten (22%) zonder ernstige ademhalingsproblemen werden thuis behandeld, de andere 28 (78%) werden in het ziekenhuis opgenomen. Iets meer dan de helft van de patiënten (n = 21, 57%) had koorts en 8 patiënten (22%) hadden diarree. Tijdens een mediane follow-up van 21 dagen werden 11 patiënten (39%) kunstmatig beademd en dienden 6 patiënten (21%) hemodialyse te krijgen.Bij 22 (79%) van de 28 patiënten die in het ziekenhuis werden opgenomen, werd een lymfopenie vastgesteld. 12 (43%) hadden een trombopenie, 19 (68%) hadden een laag aantal CD3-cellen, 20 (71%) een laag aantal CD4-cellen en 8 (29%) een laag aantal CD8-cellen. 16 (57%) patiënten hadden meer dan 0,5 µg D-dimeren per milliliter.De immunosuppressieve behandeling werd verminderd: stopzetting van een antimetaboliet bij 24 (86%) van de 28 zwaar zieke patiënten. Bij 6 patiënten (21%) werd tacrolimus stopgezet. 24 patiënten hebben hydroxychloroquine gekregen. Meerdere patiënten hebben een 'compassionate use'-behandeling gekregen. Zo hebben vijf patiënten met een sterk verhoogde plasmaconcentratie van IL-6, leronlimab, een CCR5-remmer, gekregen. De vroege sterfte aan Covid-19 in die groep van risicopatiënten was zeer hoog. Tijdens de follow-up zijn tien (28%) van de 36 patiënten gestorven. Bij de geïntubeerde patiënten was de sterfte nog hoger: 64% (7 op de 11). Twee van de acht patiënten die ambulant werden gevolgd, zijn thuis overleden. Beide patiënten hadden nog maar pas een niertransplantatie ondergaan en hadden tijdens de laatste vijf weken voor het overlijden antithymocytenglobulines gekregen.De sterfte was veel hoger dan in de algemene bevolking in de Verenigde Staten (1-5%) en dan bij 70-plussers (8-15%). (referentie: New England Journal of Medicine, 24 april 2020, doi: 10.1056/NEJMc201111).